САЙТА Е В ПРОЦЕС НА РЕКОНСТРУКЖЦИЯ, ЗА КОЕТО МОЛИМ ДА НИ ИЗВИНИТЕ!

ПО-ДОЛУ ЩЕ НАМЕРИТЕ ВАЖНА И ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КОНТАКТИ:

 

ТЕЛ./ФАКС: 062 621436

GSM: 0885 987 202

 

 

 

 

НАЕМИ:

 

 ЗАПОВЕД №86/18.09.2015 г. на Изпълнителния директор на ССО ЕАД – СОФИЯ

ОПРЕДЕЛЯ:

І. Месечните наеми за едно легло в студентските общежития за студенти, досторанти и специализанти на редовно обучение/държавна поръчка/ са следните:

- за зимен период /м.Х, ХІ, ХІІ, І, ІІ, ІІІ, И ІV       -          65,00 лв;

- за летен период /м. V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ/ -          60,00 лв;

- семестриален депозит                                          -          15,00 лв.

 

 

 

НОЩУВКИ:

 

ЗАПОВЕД №460/26.10.2015 г на Управителя на ССО ЕАД – клон Велико Търново

ОПРЕДЕЛЯ:

І. Цена на нощувка в студентско общежитие при ползване на едно легло, както следа:

   1. Блок № 1            – за учащи    -          10,00 лв;

                                   - за неучащи  -          12,00 лв;

   2. Блок № 2 и 3      - за учащи      -          12,50 лв.;

                                   - за неучащи  -          15,00 лв.

 

Телефони за резервации:

Блок №1:

-        Портал – 08885 987 216

-        Касиер домакин – 0884 232 476

Блок № 2:

-        Портал – 0885 987 217

-        Касиер домакин – 0886 371 718

Блок № 3:

-        Портал – 0885 987 218

-        Касиер домакин – 0885 987 208

 

 

 

 

ЗАДОЧНИЦИ:

 

Студентите задочници могат да правят резервации в студентско общежитие Блок 1 и Блок 3.

 

 

СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ:

 

Студентски стол № 1           -          Домакин        - 0885 987 203

Студентски стол № 2           -          Домакин        - 0885 708 087

Стувентски стол № 3           -          Домакин        - 0885 987 205

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ!

 

     1. Настанителна заповед;

2. Комплект документи – 2 бр. договор за наем, 2 бр. допълнително споразумение  и декларация –попълнени и подписани;

3. Адресна регистрация или талонче за направена такава;

4 . 2 бр. снимки;

5. Копие от личната ви карта (от двете страни);

6. Уверението, че сте студенти редовно обучение, държавна поръчка през учебната 2016/2017 г

         

Ако липсват някои от документите, изброени по-горе няма да бъдете настанен!        

 

Clean Style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute.

Sweet Icons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute.

Retina Ready

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute.

Great Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute.

Frothy Chops

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute.

Wicked Project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute.