!!! ВАЖНО !!!

От месец април банковата сметка на Студентски столове и общежития ЕАД - клон Велико Търново в банка ДСК ще бъде закрита. Сумите преведени по нея ще бъдат връщани от банката обратно на наредителите.
  1. През месец май месечния наем за студенти, докторанти и специализанти държавна поръчка, редовно обучение е в размер на 65,00 лева, а за студенти платено обучение е в размер на 104,00 лева.
  2. Наемателите, които не обитават студентското общежитие ще заплащат наем, без да заплащат разлика наем (за покриване наконсумативи) в размер на 30,00 лева.
  3. Наематели, които не обитават общежитието, но поради възникнала необходимост, пребивават в общежитието за повече от три дни, ще заплащат месечен наем в пълен размер и разлика наем (за покриване на консумативи) в пълен размер - 30,00 лева.
  4. За установяване на живущите и неживущите в студентските общежития наематели ще се съставят ежемесечно списъци от Касиер, домакините на блоковете съвместно с Домовите съвети.

❗ Всеки студент, който е настанен в студентските общежития, следва да представи на домакина на съответния блок, уверение за записан летен семестър. Уверенията се издават от фронт офисите за административно обслужване на Великотърновския университ, след заплащане на семестриалната такса.

👉 Уверенията могат да бъдат изпратени на домакина на общежитието и по електронен път на следните имейл-адреси:

📌 Блок 1 - ssovtblok1@abv.bg
📌 Блок 2 - n.i.sirakov@gmail.com
📌 Блок 3 - nadejdamonova@abv.bg

!!! НОВА БАНКОВА СМЕТКА !!!

▶️ Банкова сметка за превеждане на дължимата сума за наем в студентските общежития (за трите блока):


ЦКБ АД
IBAN: BG87CECB97901043880801
BIC: CECBBGSF

В основанието на платежното нареждане посочвайте:
Трите имена на наемателя, блок и стая.

Интересувате ли се от нощуване в общежитията?

Разгледайте нашите условия и цени.

Нашите услуги в цифри

3


блока

1300


легла

3


студентски стола

400


места за хранене