ЗАПОВЕД №93/31.10.2018 г.

на Изпълнителния директор на ССО ЕАД – СОФИЯ определя месечните наеми за едно легло в студентските общежития за студенти, досторанти и специализанти на редовно обучение/държавна поръчка/ са следните:

Зимен Период

70.00 BGN / Месец
  • м. Х, ХІ, ХІІ, І, ІІ, ІІІ, И ІV

Летен Период

65.00 BGN / Месец
  • м. V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ

Семестриален Депозит

15.00 BGN
  • Заплаща се еднократно

ЗАПОВЕД № 184/11.05.2022 г. в сила от 16.05.2022 г.

на Управителя на ССО ЕАД – клон Велико Търново определя цена на нощувка в студентско общежитие при ползване на едно легло, както следва:

Блок № 1, 2 и 3

15.00 BGN / Нощувка
  • За учащи

Блок № 1, 2 и 3

20.00 BGN / Нощувка
  • За неучащи

Блок № 1, 2 и 3

20.00 BGN / Нощувка
  • За учащи
  • Стая с телевизия и интернет

Блок № 1, 2 и 3

25.00 BGN / Нощувка
  • За неучащи
  • Стая с телевизия и интернет

Задочници

Студентите задочници могат да правят резервации в студентски общежития Блок №1 и Блок №3.

Телефони за резервации:

Блок №1
Портал - 0885 987 216
Касиер домакин - 0884 873 608
Блок №2
Портал - 0885 987 217
Касиер домакин - 0885 987 207
Блок №3
Портал - 0885 987 218
Касиер домакин - 0884 457 759