УКАЗАНИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕТО
в студентските общежития за 2020 - 2021 г.

Дати за получаване на настанителната заповед на приетите студенти:
за 5 и 4 курс – 23 септември (сряда)
3 курс – 24 септември (четвъртък)
2 курс – 25 септември ( петък)
1 курс – 28 септември (понеделник)
Взимат заповеди студентите от № 12974 до № 13160
1 курс – 29 септември (вторник)
Взимат заповеди студентите от № 13161 до № 13700
*) НОМЕРЪТ Е КОЙТО КОМПЮТЪРА ВИ Е ДАЛ, КОГАТО СТЕ КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ ПО ИНТЕРНЕТ. ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО В ДОСИЕТО СИ КЛИКНЕТЕ НА „МОЛБА ЗА ОБЩЕЖИТИЕ” ВИ ИЗЛИЗА ВАШИЯ НОМЕР.
РЕЗЕРВИ – 30 септември (сряда) в 11 часа
**) Само за студентите от факултета по изобразително изкуство настаняването ще се извърши на 8 септември 2020 г. (след откриването на учебната година от 10,30 часа) в залата на факултета за първи курс, а на останалите курсове от факултета заповедите ще се дават от 14 часа в Блок №2.

ЧЕТИРИ СТЪПКИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО:

 1. Първо отивате с лични предпазни средства (маска или шлем) в Студентски стол №1 (срещу Спортната зала на ВТУ, в близост до Ректората). Родители не се допускат.
  От комисията по настаняването (от 8 до 16 часа) получавате настанителната си заповед (2 броя) и същия ден се настанявате в посочената там стая. Стаята се определя на момента в зависимост от желанията на студента, неговата специалност и останалите свободни места от предходните курсове.
  При просрочване на времето – заповедта ви става невалидна.
  На комисията казвате входящия си номер ( който компютъра ви е дал, когато сте кандидатствали по интернет).
  Получавате и комплект с документи, включващ: договор 2 бр., допълнително споразумение 2 бр., декларация.
 2. От фронтофисите на Университета вземате уверение, че сте студенти редовно обучение, държавна поръчка (или платено обучение) през учебната 2020/2021 г. Издава се при вече платена семестриална такса. Студентите настанени в Блок №1 и Блок №2 на студентските общежития отиват за уверения в близкия фронтофис в Ректората, а студентите настанени в Блок №3 взимат уверения от фронтофиса на Корпус №4 (Стопански факултет) ет.2, каб.210, който е в близост до студентско общежитие Блок №3.
 3. Отивате за настаняване в посочения блок в заповедта ви (първи, втори или трети блок) и се явявате при лицата за проверка на документите като им предоставяте:
  а/ настанителната си заповед; попълнените от вас и подписани: договор за наем, допълнително споразумение към него, както и декларация от комплекта документи;
  б/ 2 бр. снимки;
  в/ уверение, че сте студенти редовно обучение, държавна поръчка (или платено обучение) през учебната 2020/2021 г., заверено от фронтофисите на ВТУ;
 4. 4. Накрая отивате при касиер, домакина на съответния блок, който е посочен в заповедта ви за настаняване.

…………………………………………………………………………………
Всеки месец до десето число студентите заплащат всичко 100 лв., което включва наем, ток и вода. Единствено в началото при настаняването се заплащат: месечен наем, депозит и такси. Така, че носете до 270 лв.
Студентите редовно обучение, но платено заплащат на месец с 39 лева повече от студентите държавна поръчка и са резерви при настаняването.
**/ Студентите от факултета по изобразително изкуство, които ще се настанят на 8 септември 2020 г. да носят до 230 лв.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
При настаняване на студент от друго лице се изисква нотариално заверено пълномощно;
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ ще получат настанителните си заповеди след представяне пред настанителната комисия на уверение, че са студенти редовно обучение, държавна поръчка.
……………………………………………………………………………
РАЗБИВКИ за справка:
1. Наем за месец септември:
- 65 лв. за студентите редовно обучение, държавна поръчка;
- 104 лв. за студентите платено обучение
- 19,50 лв. за:
студентите с над 69% намалена работоспособност (представят копие и оригинал от решението на ТЕЛК) ;
студентите с двама починали или неизвестни родители (копия от смъртните актове и оригиналите за справка) ;
студентите отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа (представят копие и оригинал на служебна бележка от съответния дом) както и военноинвалиди;
Разлика наем – 30 лв. (консумативи)
Наемът за септември и разликата наем ще се изчисляват пропорционално за всеки ден от пребиваване в общежитията за този месец. Само за дните през септември, в които сте настанени, се заплаща.
2. Наем за месец октомври:
- 70 лв. за студентите редовно обучение, държавна поръчка;
- 109 лв. за студентите платено обучение
- 21лв. за:
студентите с над 69% намалена работоспособност (представят копие и оригинал от решението на ТЕЛК) ;
студентите с двама починали или неизвестни родители (копия от смъртните актове и оригиналите за справка) ;
студентите отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа (представят копие и оригинал на служебна бележка от съответния дом) както и военноинвалиди;
Разлика наем – 30 лв.
3. Гаранция за изпълнение на договора:
100 лв. за студентите редовно обучение, държавна поръчка;
139 лв. за студентите платено обучение;
51 лв. за:
студентите с над 69% намалена работоспособност (представят копие и оригинал от решението на ТЕЛК) ;
студентите с двама починали или неизвестни родители (копия от смъртните актове и оригиналите за справка) ;
студентите отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа (представят копие и оригинал на служебна бележка от съответния дом) както и военноинвалиди;
ВНИМАНИЕ: Наемодателят е длъжен да върне гаранцията от 100 лева на наемателя, след като наемателят предаде имота в състоянието, в което го е приел. Тоест при изрядно издадена стая при напускането - парите ви се връщат.
4. Семестриален депозит:
15 лв. на семестър
4,50 за:
студентите с над 69% намалена работоспособност (представят копие и оригинал от решението на ТЕЛК) ;
студентите с двама починали или неизвестни родители (копия от смъртните актове и оригиналите за справка) ;
студентите отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа (представят копие и оригинал на служебна бележка от съответния дом) както и военноинвалиди;

Такса за настаняване – 10 лв.
Такса за чип – 6 лв.

!!! ВАЖНО !!!

При евентуален отказ от общежитие, след сключване на договора, част от сумата внесена при настаняването – не подлежи на възстановяване!
Затова студентите след получаване на настанителните си заповеди само за Блок №1 и Блок №3в могат да направят предварителен оглед на стаите си (без родители), като заявят това на портала на блока.

След огледа при одобряване на предлаганите битови условия – сключват договора и се настаняват. Ако се отказват същия ден оставят заповедите си на портала на Блок №1и Блок №3в.
РЕЗЕРВИТЕ от всички курсове на 30 септември от 11 часа идват лично в Студентски стол №1 при настанителната комисия. Там получат информация за броя на свободните легла , отказани или незаплатени от приетите студенти. Резервите взимат настанителни заповеди според броя на останалите незаети места, поредността на техния резервен номер за съответния курс и числеността на явилите се резерви от този курс.
На неприетите студенти (които са резерви) молбите им за запазване на стаите от предходната учебна година разбираемо не се удоблетворяват.
Студентите, които са пропуснали датите за кандидатстване за общежития, могат да дойдат в Стол №1 с уверение, че са редовни студенти през учебната 2020/2021 г. на 30 септември след 13 часа и ще бъдат настанени на евентуални останали от резервите свободни места.
Всички ненастанени студенти могат да се запишат по телефона за чакащи за места през годината за определен блок. Това важи за цялата учебна година.
За повече информация: 0878 160444